Informace

Firma:
Obchodní společnost SISTECH s.r.o.

Sídlo firmy:
Jateční 32 Ústí nad Labem 40 001
Tel.fax. 475211653
Tel. ČD 972424074
Email:
sistech@quick.cz
sistech@o2active.cz

Kontaktní osoba pro rekreace Zelenková Zdeňka
Tel: 777 575 219
Email: zelenkova@os-sistech.cz

IČO: 61538841
DIČ: CZ61538841

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C
vl. 7804 ze dne 21.10.1994.

© WebCzech.cz